ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/11/2020 - Ηράκλειο

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού και Λοιπών Eιδικοτήτων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ολοκλήρωση Αποκάλυψης και Αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας [Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού]
https://www.culture.gov.gr/el/information/SitePages/viewannouncement.asp...