ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 29/01/2021 - Διδυμότειχο

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δομική και μορφολογική αποκατάσταση μνημειακού κελύφους & περιβάλλοντος» του έργου «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ - φάση Β´» (MIS 5004072), που υλοποιείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά στο πλαίσιο του ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, αναλόγως της εξέλιξης του έργου και των διαθεσίμων πιστώσεων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A9%CE%914653%CE%A0...