ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 08/03/2021 - Πειραιάς

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 2: «Αρχαιολογικές μελέτες και έρευνες» της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι Εκβολή» και με κωδικό ΟΠΣ 5001838, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%A8%CE%9E4653%CE%A04-54%...