ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/03/2021 - Ρόδος/Κάλυμνος

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του υποέργου 3 «Επανέκθεση Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7054653%CE%A04-%CE%A67%CE%96