ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/05/2021 - Αττική

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ που θα απασχοληθεί στο έργο με τίτλο «2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης – Οικοδομικές Εργασίες & ΗΜ Εγκαταστάσεις».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%96%CE%9A4653%CE%A0...