ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/07/2021 - Σάμη

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του υποέργου 7 «Πρόσληψη προσωπικού για μεταφορά αρχαιοτήτων από αρχαιολογική συλλογή Σάμης και του υποέργου 9 «Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Διοικητικού και ενός (1) ΠΕ Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού και ΤΕ Οικονομικού για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών λόγω φυσικών καταστροφών μέσω ΠΔΕ» στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν σε μνημεία, μουσεία και υποδομές αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΕΦΑΚΕΦΙ) από τον Κυκλώνα «Ιανό» στο νησί της Κεφαλονιάς το 2020» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%9A%CE%9F4653%CE%A04-%CE...