ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/07/2021 - Φισκάρδο

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του Υποέργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9E%CE%924653%CE%A0...