ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 9/08/2021 - Βεργίνα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση, συντήρηση, Αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1» της πράξης «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4074653%CE%A04-%CE%9F%C...