ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 15/09/2021- Απτέρα Χανίων

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο με τίτλο: «Συστηματική ανασκαφική έρευνα Ιερών και Δημοσίων Κτηρίων στον Αρχαιολογικό χώρο Απτέρας Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του Έργου «Ανάδειξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Προστασία Μνημείων Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος», που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E%CE%98%CE%9B4653%CE%A04-5%C...