Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Περιβάλλοντος (Πρόγραμμα ΣΑΕΤ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οργάνωσαν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κοινό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage, MSc) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.
Το μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε ΠΕ και ΤΕ πτυχιούχους συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, βιβλιοθηκονόμους, εικαστικούς, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες (φυσικούς, χημικούς, μηχανικούς) και στους αποφοίτους των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου που θέλουν να εξειδικευτούν στη διαχείριση και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: https://envi.ionio.gr/preserv-ch/

Ανακοινώσεις: