ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-- PRESENTATION OF THE DEPARTMENT OF CONSERVATION OF ANTIQUITIES AND WORKS OF ART, UNIVERSITY OF WEST ATTICA, GREECE

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος είναι οργανωμένο ώστε να εμπεριέχει τον τριπλό χαρακτήρα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης: επιστημονικό, καλλιτεχνικό και τεχνολογικό. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, την συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων, των ιστορικών αντικειμένων και των έργων τέχνης.

PRESENTATION OF THE DEPARTMENT OF CONSERVATION OF ANTIQUITIES AND WORKS OF ART, UNIVERSITY OF WEST ATTICA, GREECE

Presentation of the department of Conservation of Antiquities and Works of Art of the University of West Attica. The Programme of Studies is organised in such a way that offers scientific, artistic and technological background. This Programme provides theoretical and practical training in the fields related to the documentation, conservation and protection of archaeological finds, historical objects and works of art.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Τμήμα Συντήρησης ΠΑΔΑ1.73 MB