Ιστορίες Αποθήκευσης – Storage Stories

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ιστορίες Αποθήκευσης

Οι συντηρήτριες αρχαιοτήτων της ΕΦΑΠΑ αποθηκεύουν με σύγχρονους τρόπους σύμφωνα με τις αρχές της προληπτικής συντήρησης το σύνολο των κινητών αρχαιοτήτων που φυλάσσονται στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης από τότε που ιδρύθηκε. Στο πλαίσιο του έργου «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του ΠΜΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) παρουσιάζεται η εξέλιξη των πρακτικών αποθήκευσης στο μουσείο και ο ρόλο τους στην κατάσταση διατήρησης του μεγάλου σε πλήθος και σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις αρχαιολογικού υλικού του σημαντικότερου αρχαιολογικού χώρου.

EPHORATE OF ANTIQUITIES OF CITY OF ATHENS

Storage Stories

The conservators of antiquities of EACA store in modern ways according to preventive conservation principles all movable antiquities kept in the Old Acropolis Museum since its foundation. In the framework of the "Reopening of OAM with new uses " project (NSRF 2014-2020) the evolution of the museum storage practices is presented as well as their role in the preservation state of the large in number and environmental requirements archaeological material of the most important archaeological site.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Ιστορίες Αποθήκευσης1.06 MB
PDF icon Storage Stories 1.06 MB