Το ΠΙΟΠ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2021 Βιώσιμες πρακτικές συντήρησης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς