ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/11/2021-Εργοτάξιο (Έργο αρχαίου θεάτρου Δελφών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Ολοκλήρωση αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2014ΕΠ0600000.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%96%CE%954653%CE%A04-%CE...