ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 13/12/2021- Τατόι

Αγαπητά μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με θέματα που μας προβληματίζουν στην παρακάτω προκήρυξη, καθώς στα προαπαιτούμενα δεν αναφέρεται υλικό. Σε επικοινωνία που είχαμε με το φορέα που εξέδωσε την προκήρυξη, μας ενημέρωσαν ότι αντικείμενο εργασίας είναι η ψηφιοποίηση συλλογών, και για το λόγο αυτό δε θεώρησαν σκόπιμο να ζητήσουν συγκεκριμένο υλικό, αλλά θα προσμετρηθεί η συνολική εμπειρία επάνω στη συντήρηση.
Επισημαίνεται ότι πιθανά με το τέλος της σύμβασης ίσως προκύψουν θέματα με τη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Αναφέρουμε ότι πιθανή βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία δεν αναγράφεται υλικό, ενδεχομένως να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αιτήσεις πρόσληψης.
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι για τη λήψη άδειας ανάληψης έργου προσμετράται η εμπειρία μόνο για υλικά που έχει διδαχθεί ο ενδιαφερόμενος. Το ίδιο ισχύει και για τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στις οποίες αναγράφεται υλικό.
Ο Σύλλογός μας θα προβεί σε σύνταξη κειμένου προς την αρμόδια υπηρεσία και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν εξελίξεις.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» ΜΕ MIS 5092046.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%96%CE%9C4653%CE%A0...