ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 17/12/2021 - Τατόι

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από έγγραφο που έστειλε ο Σύλλογος σχετικά με την προκήρυξη που είχε βγει στις 13/12 (https://www.ssaette.gr/node/2347), δημοσιεύτηκε σήμερα η ανάκληση της εν λόγω προκήρυξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΔΑ:ΨΨΖΜ4653Π4-Θ4Χ/ 13-12-2021 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ 007)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9F%CE%9E4653%CE%A04-%CE...