ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 13/01/2022- Πρέβεζα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ WP5, D5.1.4 «EXECUTING RESEARCH EXCAVATION IN THE EXTENSION SECTION OF THERMAL SPRINGS OF PREVEZA: IMPLEMENTATION BODY EPHORATE OF ANTIQUITIES OF PREVEZA IN THE GREEK LEGISLATION FRAMEWORK (1185/4-10-2018 CIRGULAR OF THE MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS)» ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «EXTERNAL EXPERTISE 5 SERVICES» ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «THEMATIC ROUTES AND NETWORKS: THEROUT_NET» ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A “GREECE-ITALY 2014-2020, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΑΕΠ 318/6, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑ 2019ΕΠ31860009

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A1%CE%A54653%CE%A0...