ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 04/04/2022- Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση των
τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου» με Κωδικό ΟΠΣ
5071702] ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS [5071702]

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%9D%CE%914653%CE%A04-7%C...