ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/04/2022- Τατόι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου - Προετοιμασία εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου» με ID Δράσης 16875 και Κ.Ε. 2021ΤΑ01400006, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F8%CE%9D4653%CE%A04-2%C...