ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 06/05/2022- ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Αγαπητά μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με θέματα που μας προβληματίζουν στην παρακάτω προκήρυξη, καθώς στα προαπαιτούμενα δεν αναφέρεται υλικό.
Επισημαίνεται ότι εξαιτίας της εν λόγω ασάφειας, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν ζητήματα στην αξιολόγηση των αιτήσεων, ενώ με το τέλος της σύμβασης, ίσως ανακύψουν θέματα και με τη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Αναφέρουμε ότι πιθανή βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία δεν αναγράφεται υλικό, ενδεχομένως να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αιτήσεις πρόσληψης.
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι για τη λήψη άδειας ανάληψης έργου προσμετράται η εμπειρία μόνο για υλικά που έχει διδαχθεί ο ενδιαφερόμενος. Το ίδιο ισχύει και για τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στις οποίες αναγράφεται υλικό.
Ο Σύλλογός μας θα προβεί σε σύνταξη κειμένου προς την αρμόδια υπηρεσία και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν εξελίξεις.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου2 «Εργασίες Πεδίου - Προστασία και Ανάδειξη των Θερμών Κλαδέου και του ΝΔ Κτηρίου Αρχαίας Ολυμπίας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με κωδικό έργου 2022ΝΑ514000345150297.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A64%CE%A74653%CE%A04-0%C...