Ανακοίνωση προς αποφοίτους ΣΑΕΤ

Πληροφορούνται όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Β΄ Κατεύθυνση), ότι οι έντυπες εργασίες εξαμήνου που είχαν εκπονήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα μαθήματα Συντήρησης Βιβλίου – Χαρτιού και τις είχαν παραδώσει στον υπεύθυνο καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Χούλη, επιστρέφονται στους συντάκτες εξ' αιτίας της επικείμενης αφυπηρέτησης του καθηγητή.

Όσοι εκ των αποφοίτων επιθυμούν να παραλάβουν τις εργασίες τους να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kchoulis@uniwa.gr δηλώνοντας απαραιτήτως τις χρονολογίες (εξάμηνο, και ακαδημαϊκό έτος) που είχαν παρακολουθήσει τα σχετικά εργαστήρια.
Ευχαριστώ για την συνεργασία σας.

Ο υπεύθυνος καθηγητής
Κωνσταντίνος Χούλης

Ανακοινώσεις: