Πρόσκληση για παρακολούθηση μεταπτυχιακής εργασίας

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη μεταπτυχιακή εργασία της κ. Λ Τσόκα με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την συντήρηση ενός σύγχρονου έργου τέχνης σε χαρτί. Φωτοτυπίες απευθείας απ' την ύλη 1980-1981 της Ρένας Παπασπύρου, από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρόνης Τέχνης" και επιβλέποντα καθηγητή τον Κωνσταντίνο Χούλη.

Η διπλωματική θα παρουσιασθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 6:00μμ μέσω της πλατφόρμας MS Teams.
Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση είναι:
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Ανακοινώσεις: