ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 10/06/2022- Μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό_Γενικά Αρχεία Κράτους (ΓΑΚ), Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα

3K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

(1)ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

(1)ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΚ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

(1)ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20L...