ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 28/06/2022-ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β (ΑΛΚΙΣΩΝΟΣ), ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β (ΑΛΚΙΣΩΝΟΣ) ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUB.7.1.7 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Β΄ ΑΛΚΙΣΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5150246.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%9574653%CE%A04-%CE%A5%C...