ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 28/06/2022-Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού, Λιβάδια Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» με MIS 5052281.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A1%CE%9E4653%CE%A0...