ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/07/2022- ΡΟΤΟΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΣ94653Π4-ΚΗΤ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ (ΜΝΗΜΕΙΟ UNESCO) –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUB 7.2.4 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ (ΜΝΗΜΕΙΟ UNESCO) –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ » - «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΜΕ MIS ΤΑ 5150256.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%A394653%CE%A04-%CE...