ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/07/2022- Τρίκαλα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας», ΜΕ MIS 5067467, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%958%CE%A04653%CE%A04-%CE%96%C...