Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change» του Ε.Α.Π. και της Ακαδημίας Αθηνών

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο νέο Διεθνές και Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change».

Το Διεθνές Διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διαμορφωθεί από κοινού μεταξύ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ε.Α.Π. και της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας και προσφέρεται με την πλέον καταξιωμένη μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η διάρκειά του είναι κατ’ ελάχιστο διετής, προσφέροντας 120 ECTS, η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική και απονέμει τον τίτλο του Master of Science (M.Sc.).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Ανακοίνωση_CCC_ΕΑΠ_ΑΑ.pdf276.77 KB
Ανακοινώσεις: