Χάρτα Βενετίας (1964)

Το πλήρες κείμενο της Χάρτας της Βενετίας υπάρχει εδώ.
Περίληψη του κειμένου και μετάφραση θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη περίληψη ή μετάφραση του κειμένου παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Δεοντολογία: