ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 01/08/2022- Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης, ΠΕ Ηπείρου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 6 «Διενέργεια αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών» της Πράξης «Παράκαμψη Αρχαίας Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης στην περιφέρεια Ηπείρου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (ΟΠΣ 5050856).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%A6%CE%994653%CE%A04-%CE...