ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 05/09/2022- Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου, νήσος Άγιος Ευστράτιος, νομού Λέσβου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης « Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», με MIS ΤΑ 5158543.

(1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F084653%CE%A04-%CE%95%C...