ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 08/09/2022- Ι. Μονή Αγίου Νικολάου, Βαλτεσινίκο Αρκαδίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Εργασίες συντήρησης Τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτου διακόσμου Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας», που υλοποιείται με την μέθοδοτης αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθόδου, Δήμου Κλείτορος, ΠΕ Αρκαδίας», με MIS 5056186.

(2) ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%A564653%CE%A04-34%...