ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/9/2022-Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου/σύμβασης 1 «Αποκατάσταση-Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» με ID Δράσης 16485 με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5154624, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%9E%CE%9A4653%CE%A04-%CE...