ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 15/09/2022- Χανιά

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Yποέργο 4 με τίτλο: «Διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» στο πλαίσιο της πράξης «Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και ποδηλατοδρόμου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων» (MIS 5091687), που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

(1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε υλικά από κεραμικό/γυαλί/πέτρα/μέταλλο.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62%CE%A914653%CE%A04-%CE%94%CE%9B%...