ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 20/09/2022- Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης και Αρχαία Εγνατία Οδός, Δήμου Αλεξανδρούπολης, ΠΕ Έβρου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5150176 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ.

(1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση σε λίθο, μέταλλο, κεραμικό.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B3%CE%9B4653%CE%A04-%CE...