ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 21/09/2022-Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων, Λάρισα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Συντήρηση εσωτερικού διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων»

(2) ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών, ξυλόγλυπων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%A4%CE%944653%CE%A04-8%CE%A82