ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 22/09/2022- Σε περιοχές του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αγ. Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από Χ.Θ. 0+824 (ανάντη συμβολής π. Ερασίνου) έως Χ.Θ. 8+161 (συμβολή ρ. Καλυβίων και Κουβαρά)».

(1)ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%92%CE%994653%CE%A04-%CE...