Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - εθελοντές για συνέδριο Αρχαιολογικού Υφάσματος

Σας προωθούμε την παρακάτω πρόσκληση όπως μας ζητήθηκε, από το Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή με εθελοντική εργασία κατά τη διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου Purpureae Vestes VIII Tradition and Innovation in Textile Production in the Mediterranean World and Beyond από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς 138, στην Αθήνα.

Αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, σχολή, γνώση αγγλικής) στο email: purpureaevestesathens@gmail.com με θέμα «PV VIII εθελοντής».

Θα δοθεί βεβαίωση.

ARTEX
Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης
Αρχαιολογικού Υφάσματος

Κουμανούδη 26, 11474, Αθήνα
τηλ.: 6946238663
e-mail: info@artextiles.org
web: www.artextiles.org

Ανακοινώσεις: