ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 07/10/2022- Κάστρο Μυτιλήνης

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1: 《Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου»,που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού
Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180842.

(1) ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου)
και ελλείψει αυτού
(1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%95%CE%A04653%CE%A04-%CE...