«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ¨ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Στο πλαίσιο του εορτασμού των «Ευρωπαϊκών ημερών συντήρησης», το τμήμα Συντήρησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ¨ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Μέσα από τις εργασίες συντήρησης (ανασκαφή του χώρου, αποτύπωση, επεμβατική συντήρηση, τεκμηρίωση), συνειδητοποιούμε την διαφοροποίηση των εργασιών εφαρμογής στο ενάλιο περιβάλλον από τις αντίστοιχες στο χερσαίο. Οι εργασίες συντήρησης επηρεάζονται όχι μόνο από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από άλλες παραμέτρους όπως: κυματισμός, ορατότητα, καταδυτικός χρόνος παραμονής σε συνάρτηση με το βάθος, εξοπλισμός, δυσκολίες στην ανατροφοδότηση του δύτη-συντηρητή με υλικά ή εργαλεία κ.α. Ο καταδυόμενος συντηρητής μπορεί να πραγματοποιήσει 1 ή το πολύ 2 καταδύσεις την ημέρα, διάρκειας 1,5- 2 ώρες, εξαιτίας του μικρού βάθους. Χρειάζεται πολύ καλός προγραμματισμός των εργασιών και λήψη επιπρόσθετων μέτρων προσαρμοσμένων σε μία συνολική μελέτη που συνδυάζει τις ιδιαιτερότητες του υποβρύχιου χώρου (εύκολη προσβασιμότητα, αδυναμία φύλαξης) με την ασφάλεια των ευρημάτων.