ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - HORIZON 2020 -GREENART

Παρουσίαση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος HORIZON-CL2-2021- HERITAGE-01 GREENART: GREen ENdeavor in Art ResToration για την προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ερευνητικό πρόγραμμα εντάσσεται στην κατηγορία ευρωπαϊκών δράσεων HORIZON-RIA για τη διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση υλικών. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόταση νέων λύσεων βασισμένων σε πράσινα και βιώσιμα υλικά αλλά και μεθόδων για τη διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση των πολιτιστικών τεκμηρίων.

HORIZON-CL2-2021- HERITAGE-01 GREENART: GREen ENdeavor in Art ResToration

ARTICON Lab: Conservation Promotion of Visual Art, Books and Archival Material of the Faculty of Applied Arts and Culture, University of West Attica (UNIWA) takes part in the research programme HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 GREENART: GREen ENdeavor in Art ResToration for the protection and conservation of the cultural heritage through a multidisciplinary approach gathering hard and soft sciences and engineering.
GREENART proposes new solutions based on green and sustainable materials and methods to preserve, conserve and restore cultural heritage.
The project is coordinated by the Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI), Prof. Piero Baglioni, and involves as partners organizations, universities, companies and museums from Europe, USA, Japan, China and Brazil, all distinguished actors in R&D on cultural heritage conservation/restoration field.
UNIWA’s research team consists of ARTICON Lab’s members, as well as members of the Laboratory of Soft Energy Applications and Environmental Protection (SEA Lab) and the Optimisation of Production Systems Laboratory (OPS Lab).
Prof. Athina Georgia Alexopoulou, Director of ARTICON Lab is the coordinator and the scientific responsible of the project on behalf of the UNIWA.
The GREENART kick-off meeting organized by ARTICON Lab and sponsored by UNIWA and the Special Account for Research Funds will take place on October 5th and 6th 2022 at the University of West Attica, Egaleo Park Campus, Athens, Greece.

Follow the seminar that took place on Friday 7 October 2022: ΝΑΝΟ-SYSTEMS Research and Application on Cultural Heritage

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Poster1.2 MB
PDF icon Press release 92.78 KB
PDF icon Nanosystem Program754.23 KB