ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 17/10/2022- Ακρόπολη Αρχαίας Φαρσάλου, Π.Ε. Λάρισας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1oυ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης αρχαίας Φαρσάλου, Δ.Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Β΄Φάση» .

(1)ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε συντήρηση τοιχογραφιών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%A8%CE%954653%CE%A0...