ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24/10/2022- Ρόδος (με ενδεχόμενη βραχύχρονη μετάβαση στην Τήλο)