ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6/12/2022- Πόλη Ρόδου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και διαμόρφωση - ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου» του έργου: «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β΄ Φάση)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π 4962/20-03-2022 (ΑΔΑ:65ΗΞ-Β1Δ) ΜΕ MIS 5165211.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%914653%CE%A0...