ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6/12/2022- Ρόδος (Ενδεχόμενη ανάγκη βραχύχρονης μετάβασης στην Τήλο)