ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 12/12/2022- Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Προκήρυξη πρόσληψης ΤΕ Συντηρητών ΙΔΟΧ για το Υποέργο 3 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες" της πράξης "Κατασκευή του τμήματος Λαμία–Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)".

(1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικής, λίθινων και μεταλλικών στοιχείων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%9F%CE%964653%CE%A04-%CE...