ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/12/2022- Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λακωνίας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%926%CE%994653%CE%A04-%CE%A016