ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 26/01/2023- Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, Νομός Αχαΐας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

“Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες για την Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος στο Νομό Αχαΐας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος» (έργο τμηματοποιημένο – phasing)”

1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Ἐργων Τέχνης με εξειδίκευση στα κεραμικά.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9D%CE%984653%CE%A04-%CE...