ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 10/02/2023- Ιερός Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου & Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Λιβάδια Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου "Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου", που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της ομώνυμης πράξης με MIS 5022281.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%994653%CE%A0...