ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/02/2023- Πρέβεζα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ (ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ( ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΝΙΚΟΠΟΛΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΤΙΟΥ (ΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΔΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUB.7.3.4 - ΝΙΚΟΠΟΛΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΤΙΟΥ (ΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΔΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5150407

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D134653%CE%A04-%CE%9B%C...